Várkonyi István

Általános Iskola

ESEMÉNYEINK - Anyaiskola

Erzsébet tábor szülői értekezlet

2020.06.24. 01:27 Lejár 2020.07.08. 23:59 [1188]

Tisztelt Erzsébet táborosok!

 

2020. 06. 25-én csütörtökön 16.00-tól az iskola Széchenyi úti épületének ebédlőjében (alsó tagozat) szülői értekezletet tartunk a táborozó gyerekek szülőinek. Megjelenésükre feltétlen számítunk!

 

Táborszervezők

Értékelés: 4/1

Tanévzáró beszéd helyett

2020.06.16. 01:01 Lejár 2020.06.30. 23:59 [1186]

Értékelés: 3.9/10

Napközis tábor felhívás!

2020.06.10. 09:35 Lejár 2020.06.16. 23:59 [1185]
Tisztelt Szülők!
 
A tanév befejeztével - az elmúlt évekhez hasonlóan - a Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola szervezi a nyári napközis tábort a Budai úti telephelyen. Mint az eddigi években is, intézményenként 10 fő gyermeket tudnak fogadni.
A gyermekek nyári napközbeni felügyeletét olyan alsó tagozatos gyermekek igényelhetik, akik:
"A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény" 41.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelnek. 
 

41. §355 (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,

a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,

c) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

(3) A gyermekek napközbeni ellátásának formái - a gyermekek életkorának megfelelően -

a) a bölcsődei ellátás,

b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és

c) az alternatív napközbeni ellátás.

 

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a mellékelt, jelentkezési lapot szíveskedjenek kitöltve leadni a Várkonyi István Általános Iskola Széchenyi úti (Kisvárkonyi) titkárságán 2020. június 16. 16 óráig. Ugyanitt lehetőségük van személyesen is kitölteni.
Felhívom a jelentkezők figyelmét, hogy 10 főt fogadnak iskolánként, ezért az igények elfogadásakor -a feltételek megléte mellett- a jelentkezési sorrendet vesszük alapul.
 
 
Cegléd, 2020. június 10.
 
 
Bögös István
intézményvezető
 
Értékelés: 0/0

Napközi Erzsébet tábor

2020.06.06. 17:16 Lejár 2020.06.13. 23:59 [1184]

Kedves Szülők!

 

Napközis tábort szervezünk iskolánkban, az Erzsébet tábor keretén belül! A járványügyi helyzetre való tekintettel egy turnusban csak 20 fő lehet. A megpályázni kívánt turnusok:

  1. turnus: 2020.07.06. - 2020.07.10.
  2. turnus: 2020.07.13. - 2020.07.17.

A 2. turnusba kifejezetten Suli Tvben dolgozó, vagy ott szerepet vállani kívánó média iránt érdeklődő gyerekeket várunk.

A 3. turnus napközis nyári tábori élményeket kínál.

Jelentkezési lapot: 2020.06.08-09-10-én lehet átvenni a Széchenyi úti épületben:

Hornyikné Takács Krisztinánál!

Kitöltve szintén itt lehet leadni 2020.06.12. 12.00-ig!

Tájékoztatást a jelentkezési lap átvételekor tudunk adni!

Várjuk alsós és felsős tanulóink jelentkezését!

Értékelés: 3/1

Digitális oktatás és felügyelet közlemény

2020.05.25. 01:49 Lejár 2020.06.08. 23:59 [1183]

Tisztelt Szülők!

 

Fodor Gábor, a Ceglédi Tankerületi Központ igazgatójának közleményében is olvasható, a digitális munkarend a tanév végéig érvényben marad. Ezt a tanévet úgy fejezzük be, ahogyan - kényszerűségből - már több mint két hónapja teljesítjük.

Az előttünk álló közel három hétben felügyeletet tudunk biztosítani tanulóink számára. Az erre vonatkozó igényeket az osztályfőnökök felmérték. 

A tanév hátralévő részében  a pedagógusok beosztása és behívása alapján "az elmúlt hónapokban tanultak rendszerezése, megerősítése, az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatása érdekében" kis csoportokban, esetleg egyénileg foglalkozásokat szervezünk.

 

Felhívom a figyelmet, hogy sem az ügyelet, sem pedig a szervezett foglalkozások nem a napi felkészülést, tanulást célozzák (hiszen a digitális munkarend folytatódik), hanem a fentebb leírt rendszerezést, felzárkóztatást, főleg azon tanulók számára, akik a digitális munkarendben korlátozottan tudtak részt venni.

A kis csoport legfeljebb 10 főt jelent, mert ez az a létszám, ami mellett fenntartható az 1,5 méteres védőtávolság.

A közleményben fogalmazottaknak megfelelően a Várkonyi István Általános Iskolában sem lesz júniusban ballagás és tanévzáró ünnepély. A nyolcadikosok búcsúztatását augusztus végén -az akkor érvényes jogszabályok függvényében- tartjuk meg.

A tanév befejezésével kapcsolatosan pontos tájékoztatást a későbbiekben adunk.

 

 

Cegléd, 2020. május 25.

 

                                                                                                                   Bögös István

                                                                                                               intézményvezető

 

 

CEGLÉDI TANKERÜLETI KÖZPONT KÖZLEMÉNY:

 

Értékelés: 0/0

Igényfelmérés

2020.05.22. 14:20 Lejár 2020.05.29. 23:59 [1182]

Tisztelt Várkonyis Szülők!

 

Bizonyára értesültek a híradásokból, hogy fokozatosan visszatér a koronavírus előtti rendhez az oktatás is, bár egyelőre marad a digitális munkarend (https://www.facebook.com/kormanyzat/videos/544089829607217/).

Ezzel kapcsolatban szeretnénk felmérni, hogy az előttünk álló időszakban kik és mely időszakra kérnek tanulói felügyeletet, kik és mely időszakra igényelnek a nyári hónapokra napközis tábort.

Kérem, hogy a tervezési, szervezési munkánkat segítsék és jelezzék a mellékelt adatlap kitöltésével, hogy június 2. és 15. valamint

 június 16. és  26. 8 óra és 16 óra között kérnek-e felügyeletet gyermekük számára az iskolában. Ebben az időszakban elsősorban felzárkóztató, tanulást támogató tevékenységeket szervezünk, június 16. és 26. között pedig már a következő tanévre is készülhetnek azok, akik igénylik. Június 26-ig étkezést is biztosítani tudunk a gyerekeknek. Az erre vonatkozó igényt is szíveskedjenek jelezni!

Lehetőség van arra is, hogy a nyári szünetben a szokásos nyári napközis táborban vegyenek részt a tanulók. Az erre vonatkozó igényt is felmérjük a már említett táblázatban. Felhívom a figyelmüket, hogy ez még csak igényfelmérés, jelentkezni, majd később lehet! Ezt is jelezni fogjuk!

Mindehhez szükségünk van az Önök igényeinek megismerésére, azt kérem, hogy 2020. május 25. 16 óráig az osztályfőnököknek szíveskedjenek kitöltve visszaküldeni a mellékelt táblázatot!

Kérem, hogy akkor is küldjenek visszajelzést az osztályfőnöknek, ha nem igényelnek sem felügyeletet, sem étkezést!


Felügyeleti igényfelmérő lap

 

Cegléd, 2020. május 22.

 

Bögös István

 intézményvezető

Értékelés: 0/0

Beiratkozás, határozatok

2020.05.19. 15:11 Lejár 2020.06.03. 23:59 [1181]
Tisztelt Szülők!
Kedves Beiratkozók!
 
A beiratkozást követően elkészülnek a határozatok, melyben értesítjük, Önöket, hogy gyermekük felvételt nyert-e az intézményünkbe.
A határozatok átvehetőek személyesen 2020. május 22-én (péntek) 9.00-tól 14.00-ig, vagy 2020. május 25-én (hétfő) 8.00-tól 16.00-ig, a Széchenyi úti épületünk emeletén, a titkárságon.
Aki nem tudja átvenni, annak postai úton juttatjuk el.
 
Tisztelettel:                  Bögös István
                                 intézményvezető
Értékelés: 5/1

Adó egy százalékának felajánlása a Várkonyi István Általános Iskoláért Alapítvány részére

2020.05.16. 12:13 Lejár 2020.06.30. 23:59 [1180]

Értékelés: 5/4

Üzenet a Várkonyi pedagógusaitól

2020.04.24. 18:08 Lejár 2020.05.08. 23:59 [1179]

Értékelés: 3.86/37

Beíratkozás

2020.04.24. 18:05 Lejár 2020.05.15. 23:59 [1178]

Értékelés: 0/0

Adatvédelmi tájékoztató és útmutató

2020.04.16. 11:54 Lejár 2020.05.07. 23:59 [1177]

 

Értékelés: 0/0

Beiskolázási körzethatárok

2020.04.06. 16:22 Lejár 2020.04.20. 23:59 [1175]

Értékelés: 0/0

Beiskolázási tájékoztató

2020.04.06. 16:19 Lejár 2020.04.20. 23:59 [1174]

Értékelés: 0/0

Tetz tájékoztató

2020.04.03. 15:03 Lejár 2020.04.24. 23:59 [1173]

Kedves Szülők és Diákok!

 

A koronavírus terjedése következtében az oktató-nevelő munka az iskolákban tantermen kívül, digitális munkarendben került megszervezésre.
Tanulóink és Szüleik a tanulási feladatokkal kapcsolatos teendőkről a Tetz AMI pedagógusaitól tájékozódhatnak. Minden tanárunk dolgozik!

Kérünk minden tanulónkat, vagy szüleiket, hogy a szaktanárokkal - ha lehet, a rendes Tetz-es tanóra időkeretében - vegye fel a kapcsolatot valamilyen formában, ha eddig még nem történt meg. Ha nem tudnak elérhetőséget, érdeklődjenek a csoporttársaktól, vagy írjanak a tetzami@tetz.hu címre.

Nagyon fontos, hogy napi rendszerességgel ellenőrizze mindenki az e-mail fiókját, Facebookját, vagy a szaktanár által megadott platformot az elvégzendő feladataival kapcsolatban.

Akik már felvették a kapcsolatot és teljesítik a tanáraik útmutatását, köszönjük szépen a munkájukat, egyúttal további izgalmas - eredményes ismeretbővítést kívánunk!

 

https://www.facebook.com/tetz.alapfokumuveszetiiskola/

 

Köszönjük szépen az együttműködést!
Vigyázzanak magukra!

 

Dr. Mihálka Györgyné
igazgató
Értékelés: 0/0

Ausztriai nyelvi tábor halasztás

2020.03.19. 10:57 Lejár 2020.04.02. 23:59 [1171]

Kedves Szülők és Gyerekek!

 

A koronavírus terjedése miatt kialakult helyzet miatt az ausztriai nyelvi tábort a következő évre kellett  halasztanunk. 
A nyolcadikos tanulóinkat jövőre is szívesen visszavárjuk, de ha másként döntenek, kérem keressenek a  következő e-mail címen: jonasne.eva@varkonyisuli.hu
Értékelés: 1/1

Különleges munkarend tájékoztató és Igényfelmérő lap

2020.04.01. 10:54 Lejár 2020.05.02. 23:59 [1169]

Tisztelt Szülők!

 

A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata alapján:

  • Március 16-tól kezdve új oktatási munkarend lép életbe, amit úgy hívnak, hogy tantermen kívüli digitális munkarend.
  • A tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket.
  • Ha nem oldható meg a tanulók otthoni felügyelete, indokolt esetben az iskola épületében kiscsoportos felügyeletet biztosítunk.

Indokolt eset az, ha valaki olyan helyen dolgozik ahol a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. Ezért kérjük, pontosan jelölje meg az indoklásban a munkahelyet és munkakört.

Az igények és az indokoltság felmérésére a mellékelt Igénylőlap beküldésével szíveskedjenek jelezni szándékukat.

Kérem, hogy az Igénylőlapokat kitöltve, aláírva 2020. március 16. reggel 8 óráig juttassák el a Várkonyi István Általános Iskola titkárságára (Cegléd, Széchenyi u. 14/d. "Kisvárkonyi"). Az Igénylőlapot kitölthetik ugyanitt 7:30-tól, vagy beszkennelve, lefényképezve elküldhetik az igenyles@varkonyisuli.hu email címre is.

 

Cegléd, 2020. március 15.

 

Bögös István

intézményvezető

 

Értékelés: 4.5/2

Március 15.-i megemlékezés

2020.03.14. 09:03 Lejár 2020.03.28. 23:59 [1168]

Értékelés: 5/3

Tájékoztató

2020.03.13. 14:40 Lejár 2020.03.27. 23:59 [1167]

Frissítve: 2020.03.13 15:02

 

Értékelés: 5/4

Felhívás Szülőknek

2020.03.13. 13:38 Lejár 2020.03.27. 23:59 [1166]

Értékelés: 0/0

Elmaradó Csengőszó

2020.03.11. 19:24 Lejár 2020.03.20. 23:59 [1164]

Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!

 

Ahogy Ti, úgy mi is nagyon vártuk a holnapi záró csengőszó foglalkozást. A koronavírus terjedésének megakadályozásának érdekében, arra kérték az iskolákat, hogy ne tartsanak 100 főnél több létszámot érintő programokat zárt térben. Ezért a holnapi programot sajnálatos módon el kell halasztanunk. A továbbiakról értesíteni fogjuk Önöket az óvodák által, valamint iskolánk honlapján is. 

Megértésüket köszönjük!

 

 

Tisztelettel:

Bögös István

Intézményvezető

Értékelés: 0/0

next page

Eseménynaptár

Ke Sz Cs Sz Va
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Felíratkozás hírlevélre

Semmilyen kötöttséggel nem jár, bármikor leiratkozhat róla.

Felíratkozás hírlevélre

1

Oktatási Hivatal Bázisintézménye Családinfo - Együtt lenni jó Boldog iskola Tanulni élmény! Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Nemzeti Együttműködési Alap Adatkezelési tájékoztató

Régi honlapunk